Domov  >  Včlanitev v LAS Javni poziv LAS / Aktualni projekti
Domov
LAS loškega pogorja 2014 - 2020
Strategija lokalnega razvoja
Včlanitev v LAS
Člani LAS
Organi LAS
Javni pozivi LAS
LAS loškega pogorja 2007-2013

Spletno stran sofinancirajo Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter občine Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. Za vsebino spletne strani je odgovorna LAS loškega pogorja.

        

Članstvo v LAS loškega pogorja za programsko obdobje 2014 - 2020 je odprto. V LAS se lahko skozi celotno programsko obdobje vključijo tudi novi člani, ki bi želeli sodelovati pri uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS loškega pogorja. V članstvo lahko kadarkoli pristopi:

  • polnoletna fizična oseba, ki ima stalno bivališče na območju LAS,
  • pravna oseba, ki ima sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS,
  • pravna oseba javnega prava, ki deluje na območju LAS ali
  • pravna oseba zasebnega prava v javnem interesu, ki deluje na območju LAS.

S podpisom pristopne izjave novi člani postanejo enakovredni družbeniki LAS kot družbe in se zavežejo, da bodo delovali v skladu s Pogodbo o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS loškega pogorja.

Pristopno izjavo za vstop v partnerstvo LAS loškega pogorja se v 2eh identičnih kopijah posreduje na LAS loškega pogorja, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka.

Javni poziv LAS:

3. javni poziv LAS izbor operacij v programskem obdobju 2014-2020 je zaprt

Aktualni projekti:

 


Strategije lokalnega razvoja za LAS loškega pogorja za obdobje 2014 - 2020


INFORMATIVNO - PROMOCIJSKA PUBLIKACIJA Projekti LAS loškega pogorja v programskem obdobju 2007-2013