Domov  >  LAS loškega pogorja 2007-2013 Javni poziv LAS / Aktualni projekti
Domov
LAS loškega pogorja 2014 - 2020
Strategija lokalnega razvoja
Včlanitev v LAS
Člani LAS
Organi LAS
Javni pozivi LAS
LAS loškega pogorja 2007-2013
Območje delovanja LAS
Člani LAS
Organi LAS
Administrativni in finančni vodja LAS
Osebna izkaznica LAS
Razvojna strategija LAS
Javni poziv LAS
Projekti LAS
LEADER
Najboljše prakse Leader+
Leader+ Magazine
Zelišča
Moj eko vrt
Bogastvo babičine skrinje

Spletno stran sofinancirajo Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter občine Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. Za vsebino spletne strani je odgovorna LAS loškega pogorja.

        

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA LOŠKEGA POGORJA

Od leta 1991 so se na našem območju, območju občin Gorenja vas – Poljene, Škofja Loka, Železniki in Žiri, pri razvojnih aktivnostih na podeželju, že uporabljala nekatera izhodišča pristopa LEADER, ki so ga pri svojem delu upoštevale Lokalne akcijske skupine iz držav Evropske unije.

Občine so v letu 2001 sprejele prvi skupni Razvojni program za podeželje. Za njegovo uresničevanje je bila imenovana Koordinacijska skupina za razvoj podeželja, ki so jo sestavljali predstavniki občin, strokovnih institucij in društev iz okolja.

Lokalna akcijska skupina loškega pogorja (LAS), ki je bila z ustanovno pogodbo ustanovjena junija 2007, ima zasnovo v tej koordinacijski skupini. Z avgustom 2008 je LAS s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano LAS pridobila Odločbo o dodelitvi statusa delujoče LAS, kar ji je dalo pravico do koriščenja sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna Republike Slovenije, namenjenih za izvajanje pristopa LEADER v programskem obdobju 2007 - 2013.

Lokalna akcijska skupina je razvojno strategijo za obdobje 2007-2013 zastavila tako, da je zagotovljeno nadaljevanje uresničevanja zastavljenih ciljev iz preteklega programskega obdobja, hkrati pa so zastavljene nove aktivnosti, ki bodo pripomogle k še boljšemu izkoriščanju lokalnih potencialov.
Pri uresničevanju Lokalne razvojne strategije bo ključnega pomena skupinsko delo, tako same Lokalne akcijske skupine, kot tudi projektnih in interesnih skupin pri izvajanju posameznih aktivnosti.

NAMEN LAS

Povezati nosilce razvoja podeželja na območju občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri za skupno spremljanje in izvajanje Razvojne strategije LAS po pristopu LEADER.

Javni poziv LAS:

3. javni poziv LAS izbor operacij v programskem obdobju 2014-2020 je zaprt

Aktualni projekti:

 


Strategije lokalnega razvoja za LAS loškega pogorja za obdobje 2014 - 2020


INFORMATIVNO - PROMOCIJSKA PUBLIKACIJA Projekti LAS loškega pogorja v programskem obdobju 2007-2013